Màrqueting d’Atracció per a pimes i negocis especialitzats. Un pas per poder transformar les vostres empreses i encarar-les cap al futur inmediat.

QUÈ ÉS L’NBOUND MARQUETING? 

L’Inbound Màrqueting o Màrqueting d’Atracció és el conjunt de tècniques de màrqueting que tenen com a objectiu que l’usuari ens pugui trobar en internet d’una manera no intrusiva i allunyada de la clàssica publicitat d’interrupció. Alhora, permet a les pimes i grans negocis, interactuar durant tot el viatge (Buyer’s Journey) que realitzaran les nostres audiències fins a la seva acció o compra i la seva fidelització.

QUÈ ÉS L’EMBUT DE MÀRQUETING D’ATRACCIÓ?

L’Embut de Màrqueting d’Atracció (Inbound Marketing Funnel) és sens dubte, la gran palanca de creixement d’oportunitats de qualsevol empresa, negocis i pimes amb aspiracions digitals que busca ser més rendible. És una màquina de generació de noves relacions, que convé anar «engreixant» amb el temps perquè segueixi funcionant bé. És literalment una representació visual del viatge d’un client potencial des del seu primer contacte amb la marca, fins que completa la compra. Consisteix en una sèrie de passos dissenyats per guiar els clients potencials a conèixer la nostra empresa i fidelitzar-los.

És un factor molt determinant a l’hora de crear noves estratègies de màrqueting digital. Et permet ser més precís amb la teva estratègia de màrqueting, comprendre el comportament de la teva audiència/públic objectiu en cada campanya fins a arribar al teu Buyer Persona (client potencial), conrear una relació amb ell i tancar les vendes estipulades.

L’Embut de Màrqueting d’Atracció o Embut de Inbound Màrqueting està compost per tres fases que només poden donar-se si l’oferta del contingut o proposta és diferent de l’existent en el mercat i aporti valor afegit, i principalment, es posiciona el Buyer Persona com a centre de l’estratègia. Així mateix, ajuda a identificar les oportunitats en el mercat en el qual es desenvolupa la teva empresa i conèixer les tendències en el sector per tal de prendre decisions estratègiques.

Màrqueting d'atracció per a pimes

EMBUT DE MÀRQUETING D’ATRACCIÓ vs. EMBUT DE VENDES

Cal diferenciar l’Embut de Màrqueting d’Atracció amb l’Embut de Vendes, tot i que estan directament relacionats. De fet, són complementaris entre si. L’embut de Vendes és una extensió posterior a l’embut de Màrqueting, atès que és responsabilitat de l’àrea de màrqueting donar a conèixer la marca de forma atractiva, els seus serveis i crear un interès genuí per part de client potencial per poder captar-lo i fidelitzar-lo.

Així, el departament de màrqueting, a través de Màrqueting del Contingut, s’encarrega de crear contingut rellevant, tenint en compte les últimes tendències en el mercat, pel públic objectiu per tal que els usuaris coneguin més la marca i els productes o serveis que ofereix el negoci. Això permet qualificar els Leads i saber si realment podrien convertir-se en clients potencials. L‘Embut de Màrqueting d’Atracció s’encarrega d’educar i aportar valor al públic objectiu mitjançant estratègies d’Inbound Emotion, contingut d’interès en Xarxes Socials (RRSS), Landingpages, disseny web atractiu i interactiu, web responsive, Social Media, e-mailing màrqueting, llocs web, call to actions, etc.

Generalment es nodreix de contingut valuós per al Buyer Persona, ajudant a l’usuari a descobrir la nostra marca, conèixer la nostra oferta i fer-li saber que som la solució al problema o necessitat. A mesura que s’apropen a l’empresa, nosaltres també sabem més d’ells. L’existència d’aquest embut ajuda a atreure usuaris al nostre lloc web i donar a conèixer la nostra marca, ajudant a generar leads qualificats a l’empresa.

D’altra banda, l’Embut de Vendes ajuda a descobrir la veritable intenció de client potencial en els diferents moments que aquest es troba, guiant el client potencial a descobrir per què els serveis de la nostra empresa cobreixen les seves necessitats.

Màrqueting d'atracció per a pimes

COM PLANIFICAR UN EMBUT DE MÀRQUETING D’ATRACCIÓ 

S’ha de tenir en compte: 

  1. Definir quin és el buyer persona: Quin és el perfil ideal de la teva buyer persona basant-te sempre en investigacions que siguin reals. Has de segmentar al teu públic al màxim, utilitzant diferents eines que et permetin aconseguir la major quantitat d’informació sobre els seus gustos, interessos, possibilitats, tendències i oportunitats.

  2. Tenir clar el contingut a mostrar: És fonamental que coneguis i sàpigues com crear un contingut per a cada fase, ja que no tots seran aptes per a cada etapa. Mentre ofereixis un contingut de qualitat, difícilment cometràs errors en planificar el teu embut de vendes. És important tenir present que el disseny web ha de ser atractiu, que cridi l’atenció al públic i retingui el seu interès. També cal posar en valor l’ús de Ladingpages, es tracta d’una pàgina d’aterratge d’un lloc web, a la qual accedim fent clic en un “call to action”  (del tipus “saber més” “més informació” “participar”, etc.), des de la nostra web, newsletter, anunci en xarxes socials, o qualsevol altre tipus de font en línia, i que està enfocada a convertir visitants en clients potencials a partir de dades dels usuaris.

  3. Emprar objectius SMART: És summament important que plantegis certs objectius amb la metodologia SMART – Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timely – ens ofereix unes pautes per definir de forma correcta els objectius de l’empresa, prendre decisions estratègiques en màrqueting digital, evitar cometre errors i a la vegada ajuda a saber què és el que li vols mostrar i vendre al teu públic. Així, finalment l’usuari podrà passar per totes les etapes de l’embut de conversió.

ETAPES DE L’EMBUT DE MÀRQUETING D’ATRACCIÓ (INBOUND MARKETING FUNNEL)

Màrqueting d'atracció per a pimes

QUINS BENEFICIS APORTA LA CREACIÓ D’UN EMBUT DE MÀRQUETING D’ATRACCIÓ I COM INFLUEIX EN LA TEVA ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING DIGITAL?

  1. Predicció del volum de vendes: Un embut de vendes és útil per mostrar quantes persones han passat a l’etapa final, la compra. D’aquesta manera, es pot saber fàcilment quin tipus de públic s’ha decidit a comprar i qui no, a través de analítica web i de BBDD. És a dir, en predir les vendes, pots improvisar noves estratègies de màrqueting digital per a millorar els resultats. 

  2. Identificar el públic objectiu: A través del Màrqueting d’Atracció, coneixerem millor al nostre públic objectiu, potencial i al nostre no públic. Entendrem les seves necessitats i les oportunitats per així poder actuar en conseqüència. Ens assegurem una major empatia entre les pimes, empreses i negocis en general amb el seu públic, i una major vinculació amb en el sector. Ens assegurem el seu compromís i que ens recomanin i/o ens donin suport en tot allò per què treballem.

  3. Proposta de valor: L’embut ajuda a comprendre millor quina és la proposta de valor que s’ofereix amb la marca i que desmarca a la competència, així com identificar el Buyer Persona al qual no només atrauràs, sinó també li brindaràs la solució al seu problema. En l’era del màrqueting digital, s’ha d’optimitzar el contingut i les estratègies al màxim. El més valuós que tens és la teva Buyer Persona, per això s’ha de treballar per i per a ell, ja que gràcies a ell l’embut de conversió generarà les vendes esperades.

  4. Identificar possibles problemes: En el món del màrqueting poden cometre’s errors fins i tot sense adonar-se’n que la majoria d’aquests, afecten les vendes directes. A través d’aquesta mena de campanyes, es pot identificar quan un client potencial surt de l’embut de vendes en qualsevol etapa, rastrejar la causa arran de la sortida i prendre les mesures necessàries per a corregir-lo o crear una millor estratègia de màrqueting.

  5. Millora les teves taxes de conversió: Encara que és relativament fàcil atreure persones al teu web a través de màrqueting de continguts, això no garanteix que acabin fent una compra, ni a curt ni a llarg termini. En canvi, amb l’Embut de Màrqueting d’Atracció comences amb un públic ampli interessat, a mesura que avança el procés la majoria d’ells cauen en el camí, però segurament tornen més tard a través d’un altre recordatori, comprant a llarg termini i fidelitzant-se. Millora la nostra imatge de marca (branding), augmenta l’exposició de la marca entre el públic objectiu i consecutivament, incrementarem les nostres bases de dades i clients potencials, i augmenten les taxes de conversió al nostra web.
A GPI Consultoria recomanem conèixer aquest conjunt de tècniques de màrqueting. A causa que la pandèmia ens ha portat un present ple d’incerteses on les empreses, pimes i negocis especialitzats, cada vegada necessiten més presencia online i sumar-se a la transformació digital, per tal de donar-se a conèixer i vendre la seva oferta – serveis i productes – a través d’Internet.
Ara és el moment: el teu futur ja és el teu present. T’acompanyem en la transformació digital de la teva empresa o del teu negoci. No l’hi donis més voltes i passa’t a l’acció!