Et donem els punts claus per planificar una estratègia SEO efectiva per tal de guanyar rellevància, visibilitat i augmentar les vendes del teu negoci

QUÈ ÉS UNA ESTRATÈGIA SEO?

Una estratègia SEO (Search Engine Optimization) es compon de totes aquelles tècniques dirigides a aconseguir que un web aparegui en els primers llocs del cercador de Google quan els usuaris realitzen les seves recerques a Internet.

Un ús correcte de les estratègies SEO fa que la pàgina sigui més “amigable” pels cercadors. Amb això podrem obtenir una major notorietat i posicionament en la xarxa; la qual cosa fa que augmenti la visibilitat i les visites al web. Per a això, és important tenir en compte tant la mateixa estructura de la pàgina (arquitectura web) com la codificació de títols i textos, a més de les paraules clau incloses que contindrà la web.

Diferencies entre el SEO i el SEM

Mentre que el SEO es centra a millorar la visibilitat en l’àmbit orgànic o de forma natural en els resultats de cerca, el SEM (Search Engine Marketing)  es basa en campanyes de publicitat mitjançant anuncis de pagament en els cercadors.

El SEO es basa a crear continguts de qualitat, generalment en formats més llargs; mentre que en el SEM comptes amb anuncis amb un nombre molt reduït de caràcters i landingpages dissenyades per aconseguir el màxim impacte amb els mínims elements, ja que es paga per cada clic en els teus anuncis.

La temporalitat també és diferent, amb el SEM es busca aconseguir resultats a curt/mitjà termini i si es deixa d’invertir-hi els resultats desapareixen definitivament de l’espai publicitari del cercador, mentre que el SEO és una aposta a mig/llarg termini tenint dos factors fonamentals que influeixen en el posicionament d’una pàgina web: la rellevància i l’autoritat.

estratègia SEO

Diferencies entre el SEO i el SEM

Propagació dels continguts a partir d’estratègies de màrqueting: link building i la difusió en xarxes socials

En el cas de les estratègies SEO, aquest va acompanyat normalment d’estratègies de màrqueting com el link building i la difusió en xarxes socials, fomentant d’aquesta manera la propagació dels continguts d’interès i la presència a Internet.

No hem d’oblidar que hi ha infinitat d’eines pel SEO orgànic, encara que és recomanable fixar-ne algunes d’imprescindibles i no estar canviant constantment. Les eines són només un instrument d’ajuda, però en el fons el més important és definir l’estratègia SEO que haurem de seguir com a mapa de ruta.

Des de GPI Consultoria, i donat que moltes webs treballen amb el gestor de continguts Word Press, us recomanem una sèrie d’eines per poder desenvolupar una bona estratègia SEO.

Totes aquestes eines han estat testejades per nosaltres en una gran diversitat dels nostres projectes, per tant us les recomanem al 100%.

Eines recomenades per tal de fer efectiva una bona estratègia SEO

Suites d’eines SEO

DinoRANK
Mangools SEO Tools

Eines d’anàlisis de tràfic, conversions i de control SEO

Google Analytics
Google Search Console
Google My Business

Eines per les paraules clau

Planificador de palabras clave de Google
KWFinder de Mangools

Eines per les Xarxes Socials

Metricool

Eines de Link Building

Linkminer

SEO para WordPress

Yoast SEO
Rank Math

Una estratègia SEO ha d’evitar els continguts duplicats

Malauradament en l’estratègia de SEO no hi ha trucs o fórmules màgiques que ens ajudin a posicionar una web en els primers resultats de la nit al dia. Es tracta doncs d’un procés que requereix temps i paciència per poder veure els primers resultats. L’important és ser constant i crear contingut únic i original que resulti interessant per a l’usuari, desmarcant-nos de la competència a partir del nostre valor afegit.

És important recordar també que Google penalitza el contingut duplicat. No obstant això, en els últims temps l’algoritme de Google ha experimentat una gran evolució, en què l’estratègia SEO cada vegada és més important, ja que es poden controlar multitud de factors tant interns com externs a través de les eines de medició esmentades anteriorment: des del títol de la pàgina fins a l’antiguitat del domini, passant per la velocitat de càrrega, el temps d’estada a la web, el servidor, la taxa de rebot, etc. En qualsevol cas, si inverteixes temps i esforç, veuràs com val la pena, ja que d’aquesta manera podràs millorar la taxa de conversió i augmentar les vendes des del teu
E-Commerce o el teu E-Business.

Seria una pena deixar passar els beneficis que aporta el SEO i adonar-te un dia que la teva competència es posiciona per sobre de tu en el cercador orgànic perquè la teva empresa passa desapercebuda.

Posiciona’t i millora la visualització del teu lloc web en els cercadors. Planteja’t la teva estratègia de SEO, treu partit al teu negoci i desmarca’t!